Kontakt

Bei Anfragen zum Verleih (TV, Festivals) wenden Sie sich bitte direkt an:

sixpackfilm
Neubaugasse 45 /13
P.O. Box 197
1070 Wien, Austria
phone: (+43 1) 526 09 90 – 0
fax: (+43 1) 526 09 92
verleih@shortfilm.com

L´Agence du court métrage
2 rue de Tocqueville
75017 Paris, France
phone: (+33 0)1 44 69 26 60
fax: (+33 1) 44 69 26 69
Fabrice Marquat

Bei Anfragen zum Kinoverleih wenden Sie sich bitte an:

KurzFilmAgentur Hamburg e.V.
Friedensallee 7
22765 Hamburg
phone: +49-40-39 10 63 18
fax: +49-40-39 10 63 20